1. Bevezetés

Ezek a felhasználási feltételek mindkét félnek a nooxshop.com platform (a továbbiakban: “szolgáltató”) és a nooxshop.com szolgáltatások felhasználói (a továbbiakban: felhasználó) közötti jogait és kötelezettségeit jelölik, a szolgáltató honlapján keresztül kötött szolgáltatási szerződések megkötéséből eredő kötelezettségeket (a továbbiakban: szolgáltatásnyújtási szerződés), amelyek a szolgáltató honlapján keresztül kötöttek, és amely a nooxshop.com internetcímen (a továbbiakban: webhely) található, és esetleg bármely közösségi hálózat, ahol az oldal jelen van. A megállapodás szabályozza továbbá a nooxshop.com szolgáltatások használatából eredő jogokat és kötelezettségeket, valamint egyéb kapcsolódó jogviszonyokat.

A Szolgáltató módosíthatja vagy kiegészítheti a felhasználási feltételeket. A változások azonnal hatályba lépnek, miután a platformon megjelenítették őket.

nooxshop.com nem online áruház, és nem felelős a harmadik felek által megadott információk pontosságáért, beleértve a termékméreteket, a termékleírásokat, az árakat, a képek elérhetőségét vagy helyességét. Bármilyen vásárlás előtt javasoljuk, hogy tekintse át az adatokat annak az online áruháznak a webhelyén, amelyre átirányították a nooxshop.com. Minden megjelenített termékre vonatkoznak a harmadik felek által meghatározott feltételek, és nooxshop.com nem vállal felelősséget azokért.

2. A szolgáltatási szerződés része

Ezek a feltételek szabályozzák a nooxshop.com szolgáltatásokhoz való hozzáférését és használatát, és jogi megállapodásként szolgálnak Ön és nooxshop.com között. A szolgáltatásaik nooxshop.com és egyéb használatának elérésével Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta ezeket a feltételeket.

3. Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató nem kínálhatja a szolgáltatásokat villamosenergia-ellátási probléma, az adathálózat hibás működése, a számítógépes rendszerek meghibásodása, külső fél által okozott egyéb működési zavarok vagy vis maior beavatkozások esetén.

A szolgáltatásnyújtás során átmeneti korlátozások, időszakos megszakítások, a szolgáltatások minőségének megszakítása vagy romlása fordulhat elő.

4. A Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatáshoz való hozzáférés kizárólag a felhasználó számára készült.

A felhasználó a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult arra, hogy harmadik felek vagy információs rendszerek nooxshop.com szolgáltatásokat használjon.

A felhasználó nem használhat olyan szoftveralkalmazásokat vagy eljárásokat, amelyek negatív hatással vannak vagy negatív hatással lehetnek a szolgáltató berendezéseinek működésére, az internet vagy más internethasználók biztonságára.

A felhasználó nem végezhet olyan tevékenységeket, amelyek célja annak a szolgáltatónak a szerverének működésének megakadályozása vagy korlátozása, amelyen a weboldal a szolgáltatásokat üzemelteti, vagy hogy e tekintetben más támadásokat hajtson végre a szerveren, vagy hogy harmadik felek vagy rendszerek segítséget nyújtsanak az ilyen tevékenységekben. Annak a szolgáltatónak a kiszolgálója, amelyen a szolgáltatás működik, nem tölthető be automatikus kérésekkel.

5. A személyes adatok védelme és az információk továbbítása

nooxshop.com nem dolgoz fel személyes adatokat a felhasználó e-mailjén kívül a kifejezetten erre a célra tervezett területen.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy jóváhagyja a szolgáltatással kapcsolatos információk és kereskedelmi kommunikáció továbbítását. Ugyanakkor a felhasználó bármikor visszavonhatja a jóváhagyást.

A személyes adatok feldolgozásának elveivel és a cookie-k használatának elveivel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a vonatkozó oldalakat, amelyek a Felhasználási feltételek szerves részét képezik.

7. A hozzájárulás visszavonása a szolgáltatási szerződésből

A felhasználónak jogában áll elállni a szolgáltatási szerződéstől, a szolgáltatások igénybevételének megszüntetésére irányuló kérelem elküldésével, a jelen szerződés megkötésekor használt e-mail címről.

9. Weboldalak használata

A felhasználó vagy a webhelyet használó bármely más személy felismeri, hogy a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nincs joga a webhelyen található és szerzői jogi védelem alatt álló szöveget, grafikai elemeket vagy egyéb védett elemeket használni.

A felhasználónak nincs joga arra, hogy a szolgáltató weboldalát (szerverét) olyan mechanizmusok, szoftverrendszerek vagy egyéb eljárások használata során használja, amelyek hiányos hatással vannak vagy lehetnek a weboldal vagy a szerver működésére.

A felhasználó jogosult arra, hogy információkat adjon hozzá a weboldalhoz. Itt hivatkozunk az észrevételek (a továbbiakban: hozzájárulások) bevezetésére. Az üzenetek a szerzők véleményét fejezik ki, és nem tükrözik a Szolgáltató álláspontját. A szolgáltató nem vállal felelősséget a hozzájárulásokban szereplő információk valódiságáért és ezen információk törvénynek való megfeleléséért.

A szállítónak joga van indoklás nélkül megszüntetni minden hozzájárulást.

A hozzájárulások a Szolgáltató tulajdonába kerülnek, amikor hozzáadják azokat a weboldalhoz, és szerzőjük átadja a Szolgáltatónak az ilyen hozzájárulások szerzői jogait, még akkor is, ha azok az ő tulajdonát képezik, a Szolgáltató jogai hivatkoznak, de nem kizárólagosan: a felhasználásra, módosításra, másolásra, terjesztésre, bemutatásra, nyilvános bemutatásra, nyilvános bemutatásra, nyilvános bemutatásra, nyilvános bemutatásra, sokszorosításra, nyomtatásra, allicencre, átruházásra vagy értékesítésre, valamint származékos művek létrehozására, az e hozzájárulásokkal kapcsolatban biztosított korábbi jogok korlátozás nélküli alkalmazásának jogának harmadik felek részére történő továbbengedélyezése.

A hozzájárulás beillesztésével a felhasználó lemond a jutalmazási jogról, és kijelenti, hogy nem korlátozza a hozzáadott hozzájárulás felhasználását.

A felhasználó nem jogosult semmilyen jutalomra a hozzájárulás beillesztéséért.

A Szállítónak joga van harmadik személy vagy fél hozzájárulásának (kizárólagos vagy kizárólagos) felhasználási jogát (kizárólag vagy nem kizárólagosan) megadni.

A szállító elérhetőségei: E-mail cím: office@nooxshop.com.

Utolsó frissítés 2022.05.20.