Η αναχρηματοδότηση των υπηρεσιών ή η επιστροφή των προϊόντων πηγαίνει απευθείας στις συνεισφορές των Προμηθευτών Προϊόντων ή Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, Κεφάλαιο 4.

nooxshop.com είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών, επομένως, nooxshop.com δεν πωλεί κανενός είδους προϊόν ή υπηρεσία, αλλά διευκολύνει την ταχύτερη πρόσβαση του πελάτη στους Προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών nooxshop.com. Οι τελευταίοι φροντίζουν για κάθε είδους απόδοση ή αναχρηματοδότηση.