Toodete tagastamine või teenuste refinantseerimine sisaldub otseselt toodete või teenuste pakkujate sissemaksetes, nagu on määratletud tingimuste 4. peatükis.

nooxshop.com on veebis toodete ja teenuste kataloog, seega ei müü nooxshop.com mingit teenust ega toodet, vaid pakub klientidele kiiremat juurdepääsu toodete või teenuste pakkujatele nooxshop.com. Viimased hoolitsevad igasuguse tootluse või refinantseerimise eest.