nooxshop.com on veebis toodete ja teenuste kataloog, seega ei pane nooxshop.com müüki mis tahes teenust ega toodet, vaid hõlbustab klientide kiiret juurdepääsu toodete või teenuste pakkujatele. Seega tuleb lisainfo tagastamise või ostulepingu sõlmimisest tulenevate kaebuste kohta adresseerida otse toodete või teenuste pakkujatele.

Kui teil on kaebusi, pöörduge selle poole otse selle nooxshop.com platvormi toodete või teenuste pakkujate poole, kellele teid suunatakse, kui klõpsate “Poodi”, et lõpetada toodete või teenuste ostmine.