1. Indledning

Disse vilkår for brug regulerer begge parters forpligtelser og rettigheder mellem nooxshop.com websted (i det følgende benævnt “udbyderen”) og brugerne af nooxshop.com tjenester (i det følgende benævnt “brugeren”), forpligtelser, der følger af indgåelsen af servicekontrakter (“kontrakt om levering af tjenester”), der er indgået via udbyderens websted, placeret på internetadressen nooxshop.com (i det følgende benævnt “webstedet”) og muligvis gennem ethvert socialt netværk, hvor webstedet er til stede. Aftalen regulerer også de forpligtelser og rettigheder og andre relaterede juridiske forhold, der opstår som følge af brugen af nooxshop.com tjenester.

Leverandøren kan ændre eller supplere vilkårene for brug. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter deres offentliggørelse på hjemmesiden.

nooxshop.com er ikke en onlinebutik og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne fra partnerne, herunder produktstørrelser, produktbeskrivelser, priser, tilgængelighed eller korrekthed af billeder. Før et køb anbefaler vi dig at gennemgå dataene på webstedet for den onlinebutik, som du blev omdirigeret til fra nooxshop.com. Alle tilbudte produkter er underlagt betingelser, der er fastsat af tredjeparter, og nooxshop.com er ikke ansvarlig for dem.

2. Tjenesteydelseskontraktens element

Disse vilkår har til formål at definere adgangen til og brugen af tjenesterne nooxshop.com og fungere som en juridisk aftale mellem dig. og nooxshop.com. Ved at få adgang til nooxshop.com og andre anvendelser af deres tjenester bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser.

3. Servicevilkår

Tjenesteyderen må ikke levere tjenesterne i tilfælde af mangel på elektricitetsforsyning, funktionsfejl i datanettet, funktionsfejl i informationssystemerne, andre funktionsfejl forårsaget af en ekstern del eller force majeure-indgreb.

Under leveringen af tjenester kan der være midlertidige begrænsninger, periodiske afbrydelser, afbrydelse eller forringelse af servicekvaliteten.

4. Brug af tjenesterne

Adgang til tjenesten er udelukkende beregnet til brugeren.

Brugeren er ikke autoriseret uden forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen til at tillade brug af nooxshop.com tjenester af andre informationssystemer eller tredjeparter.

Brugeren har ikke tilladelse til at bruge softwareapplikationer eller -procedurer, der har eller kan have en ugunstig indvirkning på driften af udbyderens udstyr, internetsikkerhed eller andre internetbrugere.

Brugeren må ikke udføre aktiviteter, der har til formål at forhindre eller begrænse driften af serverne hos den udbyder, hvorpå platformen driver tjenesterne, eller at udføre andre angreb på denne server eller at blive bistået i sådanne aktiviteter af tredjeparter eller systemer. Serveren hos den udbyder, som tjenesten opererer på, kan ikke indlæses med automatiserede anmodninger.

5. Beskyttelse af personoplysninger og fremsendelse af oplysninger

nooxshop.com behandler ikke andre personoplysninger end brugerens e-mailadresse i det område, der er specielt designet til dette formål.

Brugeren har mulighed for at give godkendelse til at transmittere information og kommerciel kommunikation relateret til tjenesten. Samtidig kan brugeren til enhver tid trække sit samtykke tilbage.

For mere information om principperne for behandling af personoplysninger og principperne for brug af cookies henvises til de relevante sider, der er en integreret del af brugsbetingelserne.

7. Tilbagetrækning fra servicekontrakten

Brugeren har ret til at trække sig ud af servicekontrakten ved at sende en anmodning om annullering af brugen af tjenesterne fra den e-mail-adresse, der blev brugt ved indgåelsen af denne kontrakt.

9. Brug af websider

Brugeren eller enhver anden person, som hjemmesiden anerkender, at uden forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen ikke har ret til at bruge teksten, grafiske elementer eller andre beskyttede elementer på webstedet, der er beskyttet af ophavsret.

Brugeren har ikke ret til at bruge udbyderens hjemmeside (server) i processen med at bruge systemer, software eller andre procedurer, der har eller kan have en mangelfuld indvirkning på driften af hjemmesiden eller serverne.

Brugeren har tilladelse til at indtaste oplysninger på hjemmesiden. Der henvises her til indledningen af bemærkninger (i det følgende benævnt »bidrag«). Meddelelserne udtrykker forfatterens synspunkt og repræsenterer ikke udbyderens synspunkt. Udbyderen er ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt i bidragene, og for at disse oplysninger er i overensstemmelse med loven.

Leverandøren har ret til at fjerne ethvert bidrag uden begrundelse.

Bidragene bliver Udbyderens ejendom, når de tilføjes til hjemmesiden, og deres ophavsmand overfører ophavsretten til disse bidrag til leverandøren, selvom de tilhører ham, de planer, der påhviler leverandøren, henviser til, men er ikke begrænset til: depul til at bruge, ændre, kopiere, distribuere, præsentere, offentligt vise, offentligt præsentere, offentligt præsentere, reproducere, udskrive, underlicensere, overføre eller sælge enhver sådan kommunikation og skabe afledte værker, underlicensering til tredjeparter af retten til uden begrænsning at anvende eventuelle tidligere rettigheder, der er tildelt i forbindelse med disse bidrag.

Ved at indsætte bidraget giver brugeren afkald på enhver ret til belønning og erklærer, at han ikke vil begrænse brugen af det tilføjede bidrag.

Brugeren har ikke ret til nogen belønning for at indsætte bidraget.

Leverandøren har ret til at give ret til at bruge (udelukkende eller ikke-eksklusivt) bidrag fra en tredjepart eller person.

Leverandørens kontaktoplysninger: E-mailadresse: office@nooxshop.com.

Sidste ajourføring 14.06.2022.