nooxshop.com is een catalogus van producten en diensten online, dus nooxshop.com geen enkele vorm van dienst of product te koop aanbiedt, maar de snellere toegang van de klant tot de Leveranciers van Producten of Diensten vergemakkelijkt. Aanvullende informatie over de retourzending of de klachten die voortvloeien uit het sluiten van de koopovereenkomst moet dus rechtstreeks worden gericht aan de Leveranciers van Producten of Diensten.

Als u een klacht heeft, richt deze dan rechtstreeks aan de leveranciers van producten of diensten van de site nooxshop.com waarnaar u wordt doorgestuurd, wanneer u op ‘Opslaan’ klikt om de aankoop van de producten of diensten te voltooien.