1. Inleidende bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden onderstrepen de rechten en plichten van beide partijen tussen het nooxshop.com platform (hierna de “aanbieder” genoemd) en de gebruikers van de nooxshop.com diensten (hierna de “gebruiker” genoemd), verplichtingen die voortvloeien uit het sluiten van dienstencontracten (‘dienstenovereenkomst’) die zijn gesloten via de website van de aanbieder, gelegen op het internetadres nooxshop.com (hierna de “site”) en eventueel via elk sociaal netwerk waar de site aanwezig is. De overeenkomst regelt ook de rechten en plichten en andere daarmee verband houdende rechtsverhoudingen die voortvloeien uit het gebruik van nooxshop.com diensten.

De leverancier kan de gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De wijzigingen treden onmiddellijk na hun weergave op het platform in werking.

nooxshop.com is geen webwinkel en is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door derden verstrekte gegevens, waaronder prijzen, productbeschrijvingen, afmetingen, beschikbaarheid of juistheid van afbeeldingen. Vóór elke aankoop wordt aanbevolen om de gegevens te bekijken op het platform van de online winkel waarnaar u bent doorgestuurd vanuit de nooxshop.com. Alle aangeboden producten zijn onderworpen aan de voorwaarden die door derden zijn vastgesteld en nooxshop.com is hiervoor niet verantwoordelijk.

2. Onderdeel van het dienstencontract

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik nooxshop.com diensten en dienen als een wettelijke overeenkomst tussen u. en nooxshop.com. Door toegang te krijgen tot nooxshop.com en ander gebruik van hun diensten, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

3. Servicevoorwaarden

De dienstverlener mag de diensten niet verlenen in geval van een tekort aan elektriciteitsvoorziening, storingen in het datanetwerk, storingen van de informatiesystemen, andere storingen veroorzaakt door derden of overmachtsinterventies.

Tijdens de levering van diensten kunnen er tijdelijke beperkingen, intermitterende onderbrekingen, onderbrekingen of verslechtering van de kwaliteit van de diensten zijn.

4. Gebruik van de Diensten

Toegang tot de dienst is uitsluitend bedoeld voor de gebruiker.

De gebruiker is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder om het gebruik van nooxshop.com diensten door andere informatiesystemen of derden aan te bieden.

De gebruiker mag geen softwaretoepassingen of -systemen gebruiken die een negatieve invloed kunnen hebben of hebben op de werking van de apparatuur van de provider, internetbeveiliging of andere internetgebruikers.

De gebruiker mag geen activiteiten uitvoeren die gericht zijn op het voorkomen of beperken van de werking van de server van de provider waarop hij de diensten exploiteert, of om andere aanvallen op deze server uit te voeren, of om bij dergelijke activiteiten te worden bijgestaan door derden of systemen. De server van de provider waarop de service actief is, kan niet worden geladen met geautomatiseerde verzoeken.

5. Bescherming van persoonsgegevens en verzending van informatie

nooxshop.com verwerkt geen andere persoonsgegevens dan het e-mailadres van de gebruiker in geval van registratie in het speciaal hiervoor ontworpen gebied.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om onvoorwaardelijke toestemming te geven voor de overdracht van informatie en commerciële communicatie met betrekking tot de service. Tegelijkertijd kan de gebruiker zijn goedkeuring op elk moment intrekken.

Voor gedetailleerde informatie over de Principes van de Verwerking van Persoonsgegevens en de Principes van het Gebruik van Cookies, verwijzen wij u naar de relevante pagina’s die integraal deel uitmaken van de Gebruiksvoorwaarden.

7. Intrekking van de toestemming voor het dienstencontract

De gebruiker heeft het recht om het servicecontract te annuleren door een verzoek tot annulering van het gebruik van de services te sturen vanaf het e-mailadres dat bij het sluiten van dit contract is gebruikt.

9. Gebruik van webpagina’s

De gebruiker of elke andere persoon die erkent dat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder niet het recht heeft om de tekst, grafische elementen of andere beschermde elementen op de site te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd zijn.

De gebruiker heeft niet het recht om tijdens het gebruik van de site (server) van de provider mechanismen, softwaresystemen of andere systemen te gebruiken die een negatieve invloed kunnen hebben of hebben op de werking van de site of de server.

De gebruiker is bevoegd om informatie op de website in te voeren. Hier wordt verwezen naar de inleiding van opmerkingen (hierna “bijdragen” genoemd). De berichten geven de mening van de auteurs weer en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Aanbieder. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens in de bijdragen en de naleving van deze informatie met de wet.

De leverancier heeft het recht om elke bijdrage te verwijderen, zonder rechtvaardiging.

De bijdragen worden eigendom van de Aanbieder op het moment van hun toevoeging aan de website en hun auteur draagt het auteursrecht op deze bijdragen over aan de Leverancier, zelfs als ze aan hem toebehoren, de plannen die op de Leverancier rusten, verwijzen naar, maar zijn niet beperkt tot: het verbod om dergelijke communicatie te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te presenteren, publiekelijk weer te geven, publiekelijk te presenteren, te reproduceren, af te drukken, in sublicentie te geven, over te dragen of te verkopen en afgeleide werken te maken, onderlicentie aan derden van het recht om zonder beperking van eerdere rechten die in verband met deze bijdragen zijn verleend, toe te passen.

Door de bijdrage toe te voegen, doet de gebruiker afstand van elk recht op beloning en verklaart hij dat hij het gebruik van de ingevoegde bijdrage niet zal beperken.

De gebruiker heeft geen recht op enige beloning voor het toevoegen van de bijdrage.

Leverancier heeft het recht om het recht te verlenen om (al dan niet uitsluitend) gebruik te maken van de inbreng van een derde of persoon.

Contactgegevens van de leverancier: E-mailadres: office@nooxshop.com.

Laatste update 31.05.2022.