Deze algemene voorwaarden of andere documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, hierna de “Algemene voorwaarden” genoemd, beschrijven de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze site nooxshop.com, een van de subdomeinen en andere websites die door ons of namens ons worden beheerd (samen de “Websites” en de “Website” zijn een verwijzing naar een van hen) en andere diensten die we aanbieden (“Diensten”).

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u de Services gebruikt. Houd er rekening mee dat u door gebruik te maken van de Services ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, kunt u de Diensten niet langer gebruiken en dient u de site onmiddellijk te verlaten. Als u de website blijft gebruiken, beschouwen wij dit als uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

1. Inzicht in deze Algemene Voorwaarden

1.1. Wanneer wij verwijzen naar “Nooxshop”, “wij”, “wij” of “onze”, bedoelen wij nooxshop.com. Waar we verwijzen naar “u” of “van u”, bedoelen we u, de persoon die de Services gebruikt.

2. Over ons

2.1. Wij zijn bigadvertising.ro deze website te beheren. Wij leveren u de diensten via deze website. Meer informatie over de diensten die wij aanbieden, vindt u in sectie 3 hieronder. Het is belangrijk om te begrijpen dat het contract voor de aankoop van diensten of producten tussen u wordt gesloten. en de Leverancier van Producten of Diensten waarvan u het product of de serivciul koopt. Wij treden op als agent namens de Leveranciers van Producten of Diensten, die de belangrijkste zijn. Koop de producten niet bij ons. Wij zijn geautoriseerd door de Relevante Leveranciers van Producten of Diensten om producten of diensten weer te geven namens deze producten of diensten, maar wij zijn geen partij bij dat contract en u koopt de diensten of producten niet van ons of via ons als agent. Meer informatie over producten, diensten, Leveranciers van Producten of Diensten en het contract tussen u. en ze in verband met de aankoop van de producten worden gepresenteerd in secties 4 hieronder.

3. Onze diensten

3.1. Met de diensten die wij aanbieden, kunt u via de website zoeken en producten kopen van een groot aantal leveranciers van producten of diensten en merken over de hele wereld. Zoals hierboven vermeld, is het contract voor de aankoop van de producten of diensten echter tussen u. en de relevante Product- of Dienstverlener. Dit betekent dat de Associate (niet wij) degene is die wettelijk verantwoordelijk is voor de verkoop van producten

3.2. Houd er rekening mee dat de logistieke leveringsdienst wordt geleverd door de Leverancier van Producten of Diensten en dat als zodanig het contract voor de geleverde bezorgdiensten tussen u wordt gesloten. en de Leverancier van Producten of Diensten.

3.3. Om de Diensten te kunnen gebruiken moet u ouder zijn dan 18 jaar.

4. Leveranciers van Producten of Diensten

4.1. Leveranciers van Producten of Diensten worden vertegenwoordigd door merken en bedrijven die ons toestemming geven om de producten of diensten die op onze website worden aangeboden tentoon te stellen.

4.2. nooxshop.com geen verkoper is, maar slechts een platform dat de producten van de Leveranciers van Producten of Diensten blootlegt. Als gevolg hiervan heeft nooxshop.com geen licentie nodig om de producten te verkopen. Aanvullende informatie over de retourzending of de klachten die voortvloeien uit het sluiten van de koopovereenkomst moet rechtstreeks worden gericht aan de Leveranciers van Producten of Diensten.

4.3. In het onwaarschijnlijke geval dat de Leveranciers van Producten of Diensten een probleem tegenkomen bij het verwerken van uw bestelling, zal de Leverancier van Producten of Diensten contact met u opnemen en mogelijk om aanvullende gegevens vragen om te proberen het probleem op te lossen.

4.4. De leveranciers van Producten of Diensten behouden zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als bijvoorbeeld het bestelde product is uitgeput, is ingetrokken of op een andere manier niet beschikbaar is of als zij de autorisatie voor uw betaling niet kunnen verkrijgen. of als u niet voldoet aan de toelatingscriteria (u bent bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar).

5. Onze website

In dit gedeelte worden de regels vastgesteld die van toepassing zijn na uw gebruik. van de Website, ongeacht of u deze gebruikt of om er doorheen te navigeren. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze regels. Als u niet akkoord gaat met deze regels, mag u de website niet gebruiken en dient u deze onmiddellijk te verlaten.

5.1. Toegang tot de website is gratis beschikbaar en u bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te krijgen tot de site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot de site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden en dat zij deze naleven.

5.2. Het is u niet toegestaan de website te reproduceren, te kopiëren en/of te exploiteren voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.3. Wij behouden ons het recht voor om de website zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen en van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot de gehele site of delen daarvan beperken. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als, om welke reden dan ook, de website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

5.4. Uw gedrag mag de website niet gebruiken op een manier die onderbreking, schade of schade veroorzaakt of veroorzaakt op welke manier dan ook van de site of de toegang ertoe.

5.5. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die van uw computer naar ons wordt verzonden en dat u de site alleen voor wettige doeleinden mag gebruiken.

5.6. Het is u niet toegestaan om de site te gebruiken voor een van de onderstaande movtives:

5.6.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving. Op een manier die illegaal of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft. Om materiaal te verzenden, te gebruiken of te hergebruiken dat: (1) illegaal, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is en/of (2) in strijd is met auteursrecht, handelsmerk, vertrouwelijkheid of enig ander recht en/of (3) anderszins schadelijk is voor derden en/of (4) aanstootgevend en/of (5) bestaat uit of softwarevirussen bevat, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-e-mails of welke “spam” dan ook. Om schade te veroorzaken, creëer onnodig ongemak of angst voor een persoon.

5.6.2. Overtreding van hun bepalingen zou een misdrijf vormen onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of openbare orde, een dergelijke overtreding melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken. Als u een van de Algemene Voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van producten en diensten van derden schendt, vrijwaart u ons volledig tegen alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheid, schade en verliezen, inclusief eventuele rente, boetes en vergoedingen en juridische of professionele kosten die zijn toegekend aan of gemaakt of betaald door ons en/of een lid van onze groep als gevolg van of in verband met uw schending.

6. Producten en diensten van derden die op de site worden weergegeven

6.1. De website bevat uitsluitend diensten en/of producten die door derden worden aangeboden. Uw gebruik van deze Producten en Diensten van Derden kunnen een aantal aanvullende voorwaarden bevatten die wij u aanraden te lezen voordat u deze Producten en Diensten van Derden gebruikt en de details blijven verifiëren op eventuele wijzigingen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of in verband met uw gebruik af. van producten en diensten van derden. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot websites en/of diensten op te schorten, in te trekken, te beëindigen en/of te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot producten en diensten van derden, als u de algemene voorwaarden van producten en diensten van derden schendt. Het gebruik van producten en diensten van derden is op eigen risico.

6.2. Wij garanderen niet dat een of alle functies van de websites, diensten of producten en diensten van derden op een bepaald apparaat zullen werken.

6.3. Associatie met nooxshop.com. We maken graag een link naar de website, maar u moet dit op een eerlijke en legale manier doen en onze reputatie niet schaden of er misbruik van maken (zoals door een link te gebruiken om enige vorm van associatie of goedkeuring door ons voor te stellen). We behouden ons het recht voor om de toestemming om in te loggen op elk moment in te trekken en als we u vragen een link naar de site te verwijderen, moet u dit onmiddellijk doen.

6.4. Wanneer de website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en dergelijke links mogen niet worden opgevat als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan door u.

6.5. Onze aansprakelijkheid in verband met de website. We kunnen de website of de inhoud ervan op elk moment bijwerken of wijzigen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen. Houd er rekening mee dat dit betekent dat alle inhoud op de website op elk moment verouderd kan zijn. De inhoud op de site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat de website of enige inhoud erop nauwkeurig, volledig, up-to-date is of niet vrij zal zijn van fouten of weglatingen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de website of op enige inhoud erop, expliciet of impliciet.

6.6. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u. of aan een gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met: (1) gebruik of onvermogen om de website te gebruiken; of (2) het gebruik van of het vertrouwen op inhoud die op de site wordt weergegeven.

6.7. Wij bieden de website alleen aan voor huishoudelijk en privégebruik en als zodanig zijn wij niet aansprakelijk jegens u. voor winstderving, verlies van zaken, onderbreking van de activiteit of verlies van zakelijke kansen.

6.8. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of andere technologisch schadelijke materialen die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere eigendomsmaterialen kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik. van de website. of bij het downloaden door u. van alle inhoud erop of op een website die eraan is gekoppeld.

7. Privacybeleid

7.1. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees dit zorgvuldig door, omdat het belangrijke informatie bevat over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens. zoals beschreven in ons Privacybeleid en u garandeert dat alle door u verstrekte gegevens dit niet kunnen doen. hebben gelijk.

8. Intellectueel eigendom, software en inhoud

8.1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevens- en softwarecompilaties, inclusief hun presentatie en compilatie). ) (“Inhoud”). De rechten op de website en de inhoud worden beschermd door internationale auteursrechtwetten, evenals door alle relevante nationale auteursrechtwetten, auteursrechten en databankrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

8.2. U mag niet systematisch delen van de website of inhoud extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mag u geen gegevensextractietool, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor gegevensverzameling en -extractie gebruiken om (één keer of meer dan één keer) te extraheren voor het hergebruik van substantiële delen van de website. U mag geen eigen database aanmaken en/of publiceren die substantiële delen van de website bevat (bijv. onze prijzen en productlijsten) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken van derden en afbeeldingen van producten, diensten en/of locaties van derden die op de site worden gepresenteerd op geen enkele manier geassocieerd, gekoppeld of gelieerd aan ons. Alle handelsmerken/namen die op de website worden gepresenteerd, zijn eigendom van de eigenaren van de respectieve handelsmerken.

9. Andere belangrijke informatie

9.1. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot het platform te allen tijde te beperken, naar eigen goeddunken.

9.2. Verklaring van afstand – Als u deze Algemene Voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, of als we het ondernemen van actie uitstellen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten en blijven we het recht houden om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken. Als we afzien van een schending van u, zullen we dit alleen schriftelijk doen (ondertekend door een van onze directeuren), en dit betekent niet dat we automatisch afzien van elke volgende schending van de uwe.

9.3. Volledige overeenkomst – Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u. en wij en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u. en wij.

9.4. Gebeurtenissen buiten onze controle – Wij en onze Partners zijn niet aansprakelijk of aansprakelijk voor enige niet-nakoming of vertraging bij het nakomen van een van onze verplichtingen jegens u als een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle.

9.5. Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze of de redelijke controle van onze Partner, zoals overmacht, oorlogen, terroristische aanslagen, embargo’s, rellen, stakingen, blokkades, handelsgeschillen, branden, overstromingen, aardbevingen. of andere natuurrampen, storingen, slecht weer, onderbreking van het vervoer, overheidshandelen of uitval van openbare of particuliere telecommunicatie- of transportnetwerken.

9.6. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet en van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen of die van de Partners jegens u: (i) zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen; en (ii) onze verplichtingen en die van onze Partners jegens u. wordt opgeschort voor de duur van het evenement. Als de gebeurtenis van invloed is op de levering van de producten aan u, nemen we contact met u op om een nieuwe leveringsdatum in te stellen na het einde van het evenement.

9.7. Klachten – We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen, laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft. Zie onze contactpagina voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

9.8. De klachten over details over de producten of diensten die op het platform worden weergegeven, worden rechtstreeks ingediend bij de Leverancier van Producten of Diensten. nooxshop.com is niet aansprakelijk voor enige onregelmatigheid in de weergave van de producten.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1. Alles wat verband houdt met het gebruik van de websites of met deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Roemeense recht. De rechtbanken van Roemenië hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil of claim met betrekking tot deze algemene voorwaarden.