Politika privatnosti i obrada ličnih podataka.

1. Definicija

1.1. Operator. Operator odgovoran za obradu podataka prema Pravilniku o GDPR-u nooxshop.com i odnosi se na ovu platformu.

1.2. Službenik za zaštitu podataka (DPO) = Adresa na koju se mogu poslati zahtjevi za informacije o obradi osobnih podataka je e-mail adresa: office@nooxshop.com

1.3. Kolačići. “Kolačić” je datoteka u vrlo malom formatu, općenito sačinjena od slova i brojeva. Preuzima se u memoriju računara ili druge vrste uređaja koji se koristi za pregled interneta (Smartphone, Tablet itd.), tada se pristupa određenoj web platformi.

1.4. Ispitanik u značenje GdpR Pravilnika. Predstavlja ga identifikovana prirodna osoba (koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno upućivanje na element identifikatora: ime, identifikacioni broj, lokacija, onlajn identifikator, ili na jedan ili više određenih elemenata). Ispitanik može biti kandidat za uslugu koja je dostupna od strane Kontrolora, kao i bilo koje druge prirodne osobe čiji se osobni podaci prenose Kontroloru.

1.5. Kategorije obrađenih podataka. Oni predstavljaju lične podatke i čuva ih Operator samo kada unesete ove podatke u odeljak unutar platforme ili nam ih pošaljete putem e-maila.

1.6. Obrada ličnih podataka: Znači bilo koja operacija izvršena na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, sa ili bez upotrebe automatskih sredstva, kao što su skladištenje, registracija, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konsultacije, korištenje, otkrivanje prijenosom, diseminacija ili na drugi način davanje na raspolaganje, poravnanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

2. Koji će podaci biti obrađeni?

2.1. Podaci prikupljeni putem kolačića. Za bolji smjer reklamnih kampanja i unapređenja usluga i proizvoda, nooxshop.com podatke o stavkama koje su kupili naši kupci. Ako ste odobrili puštanje kolačića u vaš preglednik i pristajete na njihovo korištenje, nooxshop.com prima informacije o stranicama koje ste posjetili, proizvodima koje pregledate i drugim aktivnostima na platformi.

2.2. nooxshop.com ne štedi niti obrađuje u drugom obliku nikakve osjetljive osobne podatke, kao što su, na primjer, podaci o vašem zdravstvenom stanju, religiji ili uvjerenju itd.

2.3. Podaci koje daju kupci. Na nooxshop.com obrađujemo lične podatke o onima koji koriste platformu. Uglavnom obrađujemo lične podatke koje nam date kada se registrujete na listi biltena. Ti podaci posebno uključuju vašu e-mail adresu i ime.

3. U koje svrhe se čuvaju podaci?

3.1 Za bolje ciljanje promocija i promocija nooxshop.com obrađuje podatke o kolačićima u pristupima platforme, gledanim proizvodima i drugim aktivnostima na platformi. Ušteda je moguća samo na osnovu vašeg pristanka. o upotrebi relevantnih kolačića. Ovaj pristanak je potpuno dobrovoljan. Obično, na osnovu datih informacija, nooxshop.com analize i izveštaje o radnjama korisnika sajta. One čine mogućim bolje usmjeravanje reklamnih kampanja ili prilagođavanje sadržaja stranice onom što će zadovoljiti interes i ono što općenito traži, velikoj grupi korisnika platforme. U ovom slučaju, obrada ličnih podataka je obično automatizovana.

3.2. Za naše ponude proizvoda i promociju nooxshop.com u obliku biltena poslanog korisnicima, nooxshop.com uglavnom koristi e-mail adrese. Obrada se u ovom slučaju radi samo na osnovu vašeg pristanka, što je u potpunosti dobrovoljno. Ako se ne slažete, moći ćete nastaviti koristiti našu platformu u potpunosti. Daješ svoj pristanak na nooxshop.com prilikom registracije prilikom unosa svoje adrese. E-pošta. Imajte na umu da registraciju na nooxshop.com mogu napraviti samo osobe starije od 15 godina. Vaš pristanak može se povući u bilo koje vrijeme klikom na link koji se nađe u bilo koju komercijalnu komunikaciju.

PRAVNA OSNOVA: legitimni interes Operatora da izbjegne online prijevare i da osigura opću funkcionalnost stranice, pogubljenje ugovora i saglasnost ispitanika, kakav slučaj može biti.

4. Vaša prava kao ispitanika u vezi sa obradom ličnih podataka pru enih

4.1. Prava ciljanih korisnika i kako se oni mogu

Prema Pravilniku GDPR-a, kao ispitanik imate koristi od vrhunca prava, i to:

4.1.1. Pravo na informacije i pristup osobnim podacima. Zastupa ga pravo da preuzme potvrdu da li se lični podaci koji se tiču vas obrađuju ili ne i, ako je tako, pristup tim podacima.

4.1.2. Pravo na ispravavanje. Predstavlja ga mogućnost da se od Operatora zatraži i da ima mogućnost da ispravi netočne osobne podatke koji se tiču vas i / ili da imate mogućnost popunjavanja osobnih podataka koji su nepotpuni, spominjući da u slučaju online računa te promjene možete napraviti osobno iz područja uređivanja podataka o računu, ako je primjenjivo.

4.1.3. Pravo brisanja podataka (“pravo na zaborav”) predstavlja pravo da ima mogućnost brisanja ličnih podataka koji su upućeni vama ako se primene određena opravdanja pomenuta u GdpR Pravilniku.

4.1.4. Pravo na ograničavanje obrade Zastupa pravo na dobijanje ograničenja obrade podataka u određenim slučajevima.

4.1.5. Pravo na prenosivost podataka: Zastupa ga pravo da preuzme posjed osobnih podataka koji se tiču korisnika i da ih prenosi drugom Operatoru.

4.1.6. Pravo na protivljenje: Zastupa ga pravo da se u svakom trenutku protivi obradi ličnih podataka koji se tiču vas, u skladu sa Pravilnikom GDPR.

4.1.7. Pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi ličnih podataka Uključuje stvaranje profila, koji proizvode pravne efekte koji se tiču korisnika ili na sličan način u značajnoj mjeri utječu na njega.

4.1.8. Pravo na obraćanje putem pritužbe Nacionalnom nadzornom autoritetu za obradu osobnih podataka. Kada uzmete u obzir da tvoji podaci nisu obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama.

4.2. Kako možete da manifestuješ ta prava?

Kako bismo mogli da koristimo gore pomenuta prava, imamo zahtev da vam se obratimo pisanim zahtevom u elektronskom formatu, datiran i sadržanim Vašim potpisom u originalu na e-mail adresu: office@nooxshop.com na pažnju osobe zadužene za zaštitu ličnih podataka.

4.3. Koliko treba da odgovorite na vaše zahtjeve?

U roku od najviše mjesec dana izračunatog od prijema Vašeg zahtjeva, bit će vam pružene informacije o poduzetim radnjama ili, prema prikladnosti, o motivaciji za koju se tražene mjere ne mogu poduzeti.

Napomena: Imajte na umu da ćemo u cilju udovoljanosti zahtjevu za pristup osobnim podacima poduzeti sve moguće mjere za verifikaciju identiteta ispitanika.

Istovremeno, u skladu sa Pravilnikom o GDPR-u, gore pomenuti termin nagodbe može se produžiti za ne više od dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost vašeg slučaja. i broj prijava, a mi ćemo vas obavijestiti o ovom aspektu, ako je primjenjivo.

5. Odredišta ili kategorije primatelja ličnih podataka

Primaoci koji rukuju ličnim podacima unutar Evropske unije imaju obavezu da se povinuju istim zakonskim odredbama, nudeći nivo zaštite sličan Operatoru.

Napomena: U slučaju primalaca sa aktivnošću na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, Operator garantuje da su certificirani “Privacy Shield” i Evropska komisija ih smatra da su provajderi adekvatnog nivoa zaštite. Spisak kompanija koje se pridržavaju “Privacy Shield” možete naći na linku ispod: https://www.privacyshield.gov/welcome .

5.1 Prijenos ličnih podataka u svrhu operacije servisa biltena

Da bi se osiguralo da ova usluga radi po normalnim parametrima, koristimo treću strana specijaliziranu za područje isporuke e-pošte, odnosno MailChimp platformu koja pripada Raketnoj naučnoj grupi. Njegova politika zaštite podataka treće stranke može se pročitati ovdje: https://mailchimp.com/legal/privacy

Da biste se odazvani od usluge biltena, morate pristupiti ovoj sekciji – bilo pritiskom na dugme “Odašilji se” u primljenom e-mailu, ili slanjem e-maila na adresu office@nooxshop.com

5.2. Prenošenje osobnih podataka javnim institucijama, sudovima zakona, kao i organima nadležnim za istragu o činjenju krivičnih djela

U posebnim slučajevima, kada se to zahtijeva po zakonu, naše društvo je dužno nadležnim institucijama donijeti informacije o osobnim podacima.

5.3. Prijenos drugim trećim stranama

Kako bismo vam ponudili ugodno iskustvo u online okruženju, stalno smo zaokupljeni poboljšanjem / održavanjem softvera koji koristimo. S tim u vezi, zaključili smo razvojne ugovore sa kompanijama specijaliziranim za područje programiranja i održavanja softvera.

5.4. Društvene mreže

Web stranica Operatora koristi “plugins” od operatora društvenih mreža. Svi dodataki društvenih medija na Sajtu Operatera su jasno i jasno označeni.

5.5. Usluge analize saobraćaja

Web stranica Operatera koristi usluge web analize “Google Analytics” i “Google AdSense” Google Inc., u statističke svrhe.

Web stranica Operatora koristi Google Analytics, uslugu koja analizira trenutnu platformu koju pruža Google, Inc. (“Google”), koristeći kolačiće. Više detalja o ovome možete naći na našoj stranici o Politici kolačića

Korištenje kolačića možete odbiti odabirom odgovarajućih postavki vašeg preglednika, ali u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti naše Web stranice. Sve odjednom, postoji mogućnost da, o tome da ubuduće prestanete koristiti Google Analytics preuzimanjem i instaliranjem Google Analytics Opt-out Browser Addon za vaš preglednik. Više detalja ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Napomena: Daljnji detalji dostupni su na stranicama Google Analytics Terms of Service i Google Analytics

6. PRAVNA OSNOVA

6.1. Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti prirodnih osoba u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o ovlašćenju Direktive 95/46 / EC (Opća uredba o zaštiti podataka)

Posljednje ažuriranje: 14.06.2022